Onze website maakt gebruik van cookies.

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt. Meer informatie

Lancering toolbox voor Basiskwaliteit Natuur

Natuur zorgt voor een schone lucht, schoon drinkwater en leefbare plekken voor mensen. Het is daarmee de basis voor een gezonde leefomgeving. Overheden en (natuur)organisaties zetten zich daarom in om een Basiskwaliteit Natuur te realiseren. Om deze organisaties te ondersteunen in dit proces en concrete handvatten te bieden, hebben Stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel, Vogelbescherming Nederland en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit een toolbox ontwikkeld. In deze toolbox staan praktische tips, instrumenten, voorbeelden en kennis over hoe je met Basiskwaliteit Natuur aan de slag kunt gaan. 

Basiskwaliteit Natuur is essentieel

Basiskwaliteit Natuur is de set van condities (abiotisch, inrichting en beheer) die algemene soorten in hun leefgebied nodig hebben om algemeen te blijven of worden. Planten en dieren gedijen bij gunstige leefomstandigheden, net als de mens. Als de condities van een leefgebied op orde zijn en algemene soorten kunnen voorkomen, zorg je voor een gezonde leefomgeving voor de natuur. Daarmee zorgt Basiskwaliteit Natuur ook voor een gezonde leefomgeving voor ons als mens. Daarin kan iedereen schone lucht inademen, heb je schoon drinkwater en een vitale bodem, vind je verkoeling onder de bomen in de stad en is het algemene welzijn hoger. Basiskwaliteit Natuur is dus essentieel voor de natuur zelf, maar ook voor mensen, zowel binnen de bebouwde kom als daarbuiten.

Praktische toolbox

Hoe ga je aan de slag met Basiskwaliteit Natuur? De toolbox geeft een stappenplan om hieraan te werken. Er zitten veel instrumenten in die je direct kunt toepassen, maar ook veel goede voorbeelden van gemeenten, provincies en waterschappen die al bezig zijn met Basiskwaliteit Natuur. Zo kun je zelf aan de slag met het in kaart brengen van je gebied en het organiseren van participatie. Daarnaast staan er maatregelen in waarmee je kunt sturen op het verbeteren van de condities, en hoe je dit kunt monitoren.

Waar en wat?

De toolbox Basiskwaliteit Natuur vind je onder deze LINK. De komende jaren wordt de toolbox uitgebreid met nieuwe instrumenten en vanuit de kennisontwikkeling waar diverse organisaties, waaronder Stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel en Vogelbescherming Nederland, mee bezig zijn.

Bekijk hier de toolbox voor Basiskwaliteit Natuur

Kennis- en netwerkbijeenkomst Basiskwaliteit Natuur op 29 mei a.s.

Naast de introductie van de toolbox voor Basiskwaliteit Natuur organiseert Stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel samen met het ministerie van LNV ook een evenement over Basiskwaliteit Natuur. Dit vindt plaats op 29 mei en is getiteld ‘Aan de slag met Basiskwaliteit Natuur’. Klik HIER voor meer informatie.

Geplaatst in Nieuws
15 apr. 2024