Onze website maakt gebruik van cookies.

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt. Meer informatie

Zonnepark Hollandscheveld in gebruik genomen

De bouw van Zonnepark Hollandscheveld is voltooid. Het zonnepark heeft een opgesteld vermogen van 50 megawattpiek, wat gelijk staat aan het verbruik van 15.000 gemiddelde Nederlandse huishoudens op jaarbasis. Zonnepark Hollandscheveld is één van zeven projecten die PowerField realiseert in 2023 en 2024.  

In 2018 is PowerField gestart met de ontwikkeling van het zonnepark. Grenzend aan het projectgebied van PowerField had ontwikkelaar GroenLeven ook een initiatief voor een zonnepark. In 2022 heeft PowerField dit project van GroenLeven overgenomen en de twee projecten samengebracht tot één zonnepark. In de zomer van 2023 is de bouw van start gegaan en begin dit jaar is Zonnepark Hollandscheveld in gebruik genomen.  

Oog voor mens en natuur 

PowerField heeft verschillende acties ondernomen om het zonnepark in te passen in de omgeving en om de lokale biodiversiteit te bevorderen. Zo heeft PowerField een plan voor een 'dassenakker' gemaakt in samenwerking met Stichting Het Drentse Landschap en ecologen. In de akker zijn struiken en fruitbomen aangeplant. Daarnaast heeft PowerField in samenspraak met Waterschap Vechtstromen een bestaande watergang voorzien van een natuurvriendelijke oever. De oever is afgevlakt en uitgegraven, waardoor dieren makkelijker in en uit het water kunnen komen. Ook kunnen er meer planten in de verschillende waterdiepten groeien. Daarnaast heeft PowerField op verschillende plekken groenstroken en grondwallen aangelegd, met als doel het weidse uitzicht zoveel mogelijk te behouden. 

Samen met de omgeving 

Op het gebied van participatie heeft PowerField afspraken gemaakt met verschillende belanghebbenden en groepen in de omgeving. Deze worden in de loop van 2024 uitgevoerd. 

Een voorbeeld is de samenwerking tussen PowerField en De Groene Wieken. Deze lokale energiecoöperatie neemt in de loop van 2024 een deel van het zonnepark over van PowerField. PowerField heeft de ontwikkeling en realisatie van dit zonnepark volledig op zich genomen. Dit maakt het eerste coöperatieve zonnepark in de gemeente Hoogeveen. Met de opbrengsten uit dit zonnepark dat in lokaal eigendom komt, gaat De Groene Wieken maatschappelijke doelen ondersteunen en verduurzaming in de omgeving bevorderen.   

Binnenkort deelt PowerField meer over de samenwerking met De Groene Wieken en andere afspraken met de lokale omgeving. 

"Zonnepark Hollandscheveld is een project waar PowerField zeer trots op is. Met de ingebruikname leveren we een belangrijke bijdrage aan duurzame doelen van de gemeente Hoogeveen en de energietransitie van Nederland. We hebben veel aandacht besteed aan de landschappelijke inpassing en het vergroten van de biodiversiteit in de omgeving. En ook de buurt doet mee'', zegt Jeffrey Janssen, Project Manager van PowerField. ''We vinden het belangrijk dat onze zonneparken ook op lokaal niveau meerwaarde bieden. Zonnepark Hollandscheveld is hier een mooi voorbeeld van.'' 

Foto Martijn Heemstra (PowerField)