Onze website maakt gebruik van cookies.

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt. Meer informatie

Meer dan de helft leaserijders wil auto van de zaak best delen

Meer dan de helft van de Nederlandse werkgevers én werknemers vindt het delen van zakelijke leaseauto’s met collega’s een eigentijds idee. Dat blijkt uit onderzoek van de Coalitie Anders Reizen dat werd uitgevoerd door Verian (voorheen Kantar). De helft van de ondervraagden zou de eigen privéauto minder gebruiken als de leaseauto van collega’s deelbaar wordt. En dat leidt tot meer ruimte voor groen en minder CO2 uitstoot.

De Coalitie Anders Reizen liet het draagvlakonderzoek uitvoeren onder ruim 1200 werkende Nederlanders. Het bedrijvencollectief verwacht dat er grote problemen zullen ontstaan voor de Nederlandse samenleving door de druk op het mobiliteitssysteem, en kijkt naar oplossingen. Tot 2030 komen er naar schatting een miljoen auto’s en 1 miljoen woningen bij. De infrastructuur wordt de komende jaren nagenoeg niet uitgebreid.

Onderzoeksrapport Leasen = Delen

Kans voor duurzamer reizen

“Nederland loopt vast als we niets doen en tegelijk is de potentie van het delen van zakelijke leaseauto’s enorm”, zegt Hugo Houppermans, directeur van de Coalitie Anders Reizen waar 70 grote Nederlandse werkgevers bij zijn aangesloten. “Nederland telt bijna een miljoen zakelijke leaseauto’s. Een groot deel van deze auto’s zijn elektrisch en schoner dan privéauto’s. Door zakelijke leaseauto’s te delen kunnen meer mensen duurzamer reizen, de privéauto laten staan en kosten besparen. Waar wachten we nog op?”

Delen ja, maar onder voorwaarden

Leaserijders willen het in de portemonnee ervaren dat het voordelen oplevert als de zakelijke leaseauto wordt gedeeld. Ruim 7 op de 10 zakelijke leaserijders vinden het belangrijk dat de eigen bijdrage of bijtelling omlaag gaat als er wordt gedeeld. Daarnaast vindt deze groep vooral regie en controle belangrijk. Zo willen zij de auto in het weekend blijven gebruiken en zelf bepalen wanneer en hoe lang de auto wordt gedeeld. Voor niet-leaserijders speelt een andere voorwaarde een rol: het moet vooral geen gedoe opleveren voor de leaserijder.

Royal HaskoningDHV zet stappen

“Medewerkers zien een leaseauto nog vaak als persoonlijk bezit”, aldus Anton van der Sanden, Global Director Mobility & Infrastructure bij Royal HaskoningDHV. Het bedrijf is lid van de Coalitie Anders Reizen en doet mee aan de aangekondigde pilot. Anton: “Het is belangrijk dat we het aantal auto’s in Nederland verminderen. De bevolking groeit nog steeds en als we een gezonde economie met een goede bereikbaarheid willen houden, dan moeten we minder auto’s beter gaan benutten. Dit draagt ook bij aan de gezondheid en het welzijn van onze medewerkers. Wij zijn daarom bezig om striktere regels te hanteren voor het toekennen van leaseauto’s. We willen alleen nog leaseauto’s aanbieden voor medewerkers die het nodig hebben om hun functie goed uit te voeren. En de tweede stap is dat we gaan stimuleren om vaker samen te reizen en auto’s met elkaar te delen.”

Werkgevers positief gestemd, maar het moet wel makkelijk te regelen zijn

Een groot deel van de ondervraagde werkgevers (55%) is positief over het deelbaar maken van zakelijke leaseauto’s onder de eigen collega’s. Redenen voor werkgevers om positief te zijn over het idee: kostenbesparing, minder benodigde auto’s en passend bij duurzaamheidsbeleid. Ruim de helft denkt tegelijk dat het veel tijd en energie kost om het te regelen,

Dit gebeurt er in de praktijk bij Vitens

Bij drinkwaterbedrijf Vitens zijn er al werknemers die onderling delen. Jessy Rietdijk bijvoorbeeld, Specialist Duurzame Bedrijfsvoering. Zij woont in Deventer en heeft van haar werkgever een leaseauto tot haar beschikking gekregen. Haar collega Jakob Schothans, projectleider Vastgoed, woont ook in Deventer. Jakob heeft geen leaseauto, maar gebruikt regelmatig een deelauto voor dienstreizen. Hij moet daarvoor vanuit Deventer naar kantoor Arnhem of Zwolle reizen om zo’n auto op te halen. Jakob zag dat een aantal collega’s die ook in Deventer wonen een leaseauto van Vitens hadden en vroeg zich af of hij die mocht gebruiken. Na een check bij de werkgever en de leasemaatschappij bleek dat geen probleem. Zijn collega Jessy bleek ervoor open te staan om ‘haar’ leaseauto met Jakob te delen.

Jessy: “Toen Jakob dat vroeg zei ik meteen ja, want ik gebruik de auto niet dagelijks. Nu wordt de elektrische leaseauto beter benut. Voor mij is het wel belangrijk om te weten wie je auto gebruikt. Ik wil dat er netjes mee omgegaan wordt vanuit een idee van gezamenlijk eigenaarschap. En het past bij mijn ideeën over duurzaamheid.”

Jakob is blij met de oplossing: “Jessy en ik hebben afgesproken dat ik een agenda-uitnodiging stuur via mail om de auto te ‘boeken’. Jessy kan dat verzoek te allen tijde accepteren of weigeren. Ik ben er blij mee dat Jessy er zo tegenover staat. Dat scheelt mij heel veel tijd. Ik fiets nu ongeveer 15 minuten, haal de auto op, zet hem aan het einde van de dag weer netjes terug en stuur vervolgens een appje met om mijn collega te bedanken.”

Anders Reizen gaat met leasemaatschappijen, Belastingdienst en werkgevers aan de slag om het idee in praktijk te brengen. Anders Reizen wil zo obstakels en belemmeringen uit de weg ruimen.

Over Anders Reizen

De Coalitie Anders Reizen is een missiegedreven netwerk van 70 grote Nederlandse werkgevers. De afspraak is om uiterlijk in 2030 de CO2-uitstoot op mobiliteit met de helft te verminderen ten opzichte van 2016. De bedrijven delen de best werkende praktijkvoorbeelden met elkaar om dat doel te bereiken. Ook beloofden de leden om hun wagenpark fossielvrij te maken, respectievelijk in 2025 en 2027. Anders Reizen is een doe-netwerk. De praktijkervaringen die het beste werkende worden door de bedrijven overgenomen.

Over het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Verian (voorheen Kantar). Er is gebruik gemaakt van het onderzoekspanel TNS NIPObase. Looptijd onderzoek: van 2 tot 12 april. Hierbij is eerst een a-selecte steekproef getrokken van panelleden die 32 uur per week of meer werken voor een bedrijf van 100 werknemers of meer. In totaal heeft dit een respons opgeleverd van n=1.082. De doelgroep bestaat uit werknemers, eigenaren, managing directors en directieleden. Daarnaast heeft Anders Reizen het (online) onderzoek gedeeld binnen het netwerk. Dit heeft een respons opgeleverd van n=160.

Lees hier het gehele onderzoek

Geplaatst in Nieuws
23 apr. 2024