Onze website maakt gebruik van cookies.

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt. Meer informatie

Circulaire Modulaire Woning Project richt zich op sociale woningbouw

Brightlands Chemelot Campus als trekker in Limburgs consortium voor bouw circulaire modulaire woningen voor de sociale woningbouw. Een oplossing voor snel en stikstofloos bouwen met circurlaire materialen met een 100% Limburgs consortium.

Brightlands Chemelot Campus in Sittard-Geleen werkt samen met een Limburgs consortium van bedrijven en kennisinstellingen aan de ontwikkeling van een innovatief woningconcept. In dit concept wordt gebruik gemaakt van zoveel mogelijk circulaire en slimme materialen die niet alleen circulair zijn, maar ook makkelijk aanpasbaar, duurzaam en modulair zijn. De woning kan een oplossing bieden voor de problemen rondom de stikstof- en woningcrisis dankzij het snelle bouwproces en de mogelijkheid om binnen één dag op de beoogde locatie te worden geplaatst.

Met dit project wordt door samenwerking in de hele keten van ontwikkeling en bouw een betaalbare, snel te bouwen, modulaire, circulaire en energieneutrale rijtjeswoning met bijbehorend circulair verdienmodel en financieringsmodel ontwikkeld. Het streven is om de woning 100% duurzaam, circulair en modulair te maken, zodat deze woning mee kan groeien met de snel veranderende woonbehoeftes van de bewoners en de demografische uitdagingen waar Limburg mee te maken heeft.

Astrid Boeijen, CEO Brightlands Chemelot Campus: “Door te investeren in dit bouwproject dragen we niet alleen bij aan de concrete realisatie van circulaire woningen, maar versterken we ook de fundamenten van onze missie om innovatie te bevorderen en een positieve impact te hebben op de manier waarop we bouwen en leven. Dit initiatief past perfect in de uitbouw van ons circulaire materialen ecosysteem, met Brightlands Circular Space als een toonaangevend centrum voor innovatie en samenwerking.“

Vorig jaar vormden de bedrijven CUBE Homes, SAM Panels, Mosa, Block Materials samen met Brightlands Materials Center, CHILL/ZUYD Hogeschool en Brightlands Chemelot Campus met ondersteuning van ZOwonen, Bouwmensen en Rabobank een consortium om een 100% Limburgse woning op de markt te zetten. Na het succes van de 100% Limburg bike met talrijke spin-offs voor de regio, is het nu de beurt aan een nieuw 100% Limburgs product. Bram Tankink, initiatiefnemer en projectleider van het project, benadrukt dat dit product een toekomstgerichte oplossing biedt voor de problemen rondom de woningbouw en een circulair duurzaam alternatief vormt voor huidige bouwmethodes.

Patrick Lemmen, eigenaar CUBE Homes: ‘’Maak van gezond wonen a new way of living’’

Om een zo hoog mogelijke circulariteit en duurzaamheid te bereiken wordt de rijtjeswoning gebouwd met enkel biobased en circulaire materialen. Gedurende dit project worden vier materiaalinnovaties ontwikkeld die gezamenlijk met het houten frame de basis vormen voor een complete circulaire woning, die na ontwikkeling in de rijtjeswoning worden gedemonstreerd. De circulaire innovaties die door de projectpartners worden ontwikkeld zijn biobased wand- en plafondpanelen, thermochrome ramen, losmaakbare tegelsystemen en lichtgewicht aerogel isolatieplaten.

Er wordt gestreefd naar een volledig circulaire economie in 2050 en dit project neemt een voortrekkersrol in de bouwwereld. Met de medewerking van diverse partijen wordt deze woning op de markt gebracht, waarbij CUBE Homes deze voortrekkersrol vervult.

Om de woning financieel nog aantrekkelijker te maken wordt er gezocht naar een toegankelijke manier van financieren. Het traditionele huren of afsluiten van een hypothecaire lening zijn niet mogelijk of minder voor de hand liggend bij flexwoningen. Er zijn echter zeker mogelijkheden, zoals leaseconstructies, die samen met de Rabobank en Block Materials onderzocht zullen worden. De combinatie van een circulair verdienmodel en toegankelijk financieringsmodel maakt de hoge kwaliteit van de circulaire woning beschikbaar voor een lage prijs.

Met Brightlands Chemelot Campus als penvoerder heeft het consortium een plan geschreven dat voorziet in de ontwikkeling en realisatie van de woning. In de demonstratiewoning wordt Aerogel isolatiemateriaal toegepast dat voortkomt uit het BRIMM project dat momenteel nog loopt, worden thermochrome ramen van Brightland Materials Center, biobased wandpanelen van SAM panels en een modulair, circulair wand- en tegelsysteem van Mosa toegepast. Block Materials is als partner betrokken bij het in kaart brengen van alle materialen en het analyseren van de CO2-voetafdruk. Zij stellen een database op voor een materiaalpaspoort, waarmee de herkomst van alle materialen traceerbaar is en een effectieve ketenintegratie gefaciliteerd wordt door middel van het verstrekken van benodigde data. Hierdoor kunnen ze in de toekomst indien mogelijk eenvoudig opnieuw worden gebruikt.

Casper Gelderblom, wethouder gemeente Heerlen: "Het project sluit naadloos aan bij de onlangs op Brightlands Chemelot Campus aangekondigde (Eu)regionale plannen om in Heerlen een Europees Centrum voor Circulaire Bouw te vestigen. Een groot deel van de consortiumpartners achter dit project is eveneens bij dit voorziene centrum betrokken, dat binnenkort gelanceerd zal worden".

Het OPZuid project heeft een looptijd van 3 jaar met een totale begroting van 2,6 miljoen euro en ontvangt een bijdrage uit de EFRO (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling) van de Europese Unie, met cofinanciering van de Provincie Limburg. In 2025 zijn de eerste woningen klaar voor de markt.