Onze website maakt gebruik van cookies.

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt. Meer informatie

‘Samen voor Biodiversiteit’ Innovatiefonds gaat opnieuw open – dien nu je voorstel in!

Draag jij graag een steentje bij aan jouw omgeving? En heb je biodiversiteit hoog zitten? Vanaf woensdag 8 mei gaat voor het vijfde jaar op rij het ‘Samen voor Biodiversiteit’ Innovatiefonds weer open. Werk jij aan een mooi, duurzaam project dat bijdraagt aan biodiversiteitsherstel of broed je al langer op een specifiek idee om de biodiversiteit te versterken? Dien dan een projectvoorstel in! 

Het Innovatiefonds stimuleert innovatieve vormen van samenwerking tussen burgers en grondgebruikers zoals boeren, terreinbeherende organisaties en (lokale) overheden om de biodiversiteit in een specifiek gebied te versterken. Denk daarbij aan het vergroenen van je buurt, het inzaaien van akkerranden en weides met inheemse kruiden- en bloemenmengsels, het verbeteren van leefgebieden voor specifieke diersoorten en nog veel meer.

Opening Innovatiefonds op 8 mei

Heb jij een project dat structureel bijdraagt aan de versterking van biodiversiteit in Nederland? Op woensdag 8 mei wordt het ‘Samen voor Biodiversiteit’ Innovatiefonds weer geopend. Projectvoorstellen kunnen vanaf die dag worden ingediend via het formulier op de website van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel: www.samenvoorbiodiversiteit.nl/innovatiefonds. De criteria die worden gehanteerd voor toekenning kun je terugvinden op onze website. Je kunt je projectvoorstel indienen tot en met 16 juni 2024. Alleen projectvoorstellen die zijn ingediend via het online formulier worden bekeken en eventueel geaccepteerd.

Financiële impuls voor biodiversiteitsherstel

Vorig jaar stond het Innovatiefonds in het teken van het versterken van plasdrasgebieden voor weidevogels. Met steun van het Dinamo Fonds ontvingen 12 projecten een bijdrage voor het versterken of het uitbreiden van bestaande plasdras gebieden.

Het Innovatiefonds biedt dit jaar kansen voor de ondersteuning van uiteenlopende projectvoorstellen die gericht zijn op het bevorderen van biodiversiteitsherstel.

In het bijzonder komen projecten die zich toeleggen op het verbeteren van de groenblauwe dooradering binnen een specifiek gebied in aanmerking. Deze keer is er €50.000 beschikbaar en de maximale bijdrage per project is €10.000. Aanvragen voor een bedrag lager dan €10.000,- euro komen ook in aanmerking voor een bijdrage.

Toekenning

Na het sluiten van de deadline zal een delegatie van het bestuur van het Deltaplan alle binnengekomen projectvoorstellen van een beoordeling voorzien. In augustus 2024 hopen wij bekend te maken aan welke projectvoorstellen een financiële bijdrage vanuit het Innovatiefonds zal worden toegekend.