Onze website maakt gebruik van cookies.

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt. Meer informatie

Opwek van windenergie neemt flink toe in 2023

In 2023 is in Nederland voor 771 miljoen megawatt (MW) vermogen aan windmolens op land gebouwd. Samen kunnen deze in een gemiddeld windjaar 2,8 terrawattuur (TWh) aan elektriciteit opwekken. Dat meldt de Monitor Wind op Land 2023 van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). 

In totaal stond er eind 2023 voor 6.816 MW aan windvermogen in Nederland opgesteld. Daarnaast zijn er voor 1.292 MW nog concrete plannen voor windturbines. 

Alle windmolens op land die eind 2023 elektriciteit opwekten, zijn samen goed voor 20,7 TWh. Dit is een toename van 2,8 TWh in vergelijking met 2022. De verwachting is dat de productie van windenergie in de komende 2 tot 3 jaar toeneemt tot 22,2 TWh. Eén TWh is een miljoen megawattuur (MWh). 

Groei door grote windparken

De groei was in 2023 vooral te danken aan de bouw van enkele grote windparken. De windparken Tweede Maasvlakte, Windplan Groen (bij Dronten) en Windplan Blauw (tussen Lelystad en Dronten) zijn vorig jaar geheel of gedeeltelijk in gebruik genomen. In totaal zijn vorig jaar 11 projecten gerealiseerd.

Komende jaren minder snelle groei verwacht

De groei in 2023 was vergelijkbaar met 2022, toen voor 759 MW aan vermogen is gebouwd. Maar aan de snelle groei van de laatste jaren lijkt een einde te komen. Veel projecten in ontwikkeling lopen vertraging op, onder andere door bezwaarprocedures bij de Raad van State. Eind 2023 is nog 538 MW aan vermogen verwikkeld in ruimtelijke en vergunningsprocedures. 

Daarnaast is er nog voor 370 MW in ontwikkeling. Deze projecten hebben al een vergunning en krijgen subsidie uit de regeling Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++). Verder zijn er weinig nieuwe concrete windplannen bij gekomen. 

Flevoland grootste leverancier van windenergie

Flevoland levert met een verwachte energieopwek van 6,11 TWh op dit moment de meeste windenergie per jaar. Groningen is 2e met 2,73 TWh en Friesland 3e met 2,00 TWh. 

Meer duurzame elektriciteit nodig

Door een steeds grotere elektriciteitsvraag is de opwek van hernieuwbare (duurzame) elektriciteit hard nodig. Bedrijven willen verduurzamen en mensen gebruiken steeds meer elektriciteit voor elektrisch rijden, koken en verwarmen. Gemeenten, provincies en waterschappen spraken daarom in het Klimaatakkoord af om bij te dragen aan de verduurzaming van Nederland door in 2030 ten minste 35 TWh aan duurzame elektriciteit op land op te wekken. Die duurzame elektriciteit komt van zonne- en windenergie. 

Er zijn 30 regio’s gevormd die elk een Regionale Energiestrategie (RES) hebben opgesteld. Deze plannen zijn samen goed voor 55 TWh. Het Nationaal Plan Energiesysteem (NPE) geeft aan dat een stijging van het aanbod van duurzame elektriciteit en warmte ook na 2030 nodig is.

Wat is de Monitor Wind op Land?

RVO publiceert ieder jaar de Monitor Wind op Land. Deze geeft de stand van zaken en de belangrijkste ontwikkelingen voor windenergie op land in Nederland weer.