Onze website maakt gebruik van cookies.

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt. Meer informatie

Nieuwe Leger des Heils-campagne ‘I CARE, I SHARE’ spreekt harten aan

Als je een hart hebt voor de wereld en de mensen om je heen, dan deel je wat je hebt. Dat is de gedachte achter de nieuwe campagne ‘I CARE, I SHARE’ van het Leger des Heils. “Vanuit de missie van het Leger des Heils om er te zijn voor anderen, willen we mensen en organisaties aanmoedigen om zich in te zetten voor een samenleving waarin I CARE, I SHARE centraal staat,” legt directeur Harm van Teijlingen van Leger des Heils Dienstverlening uit.

De campagne begint bij Leger des Heils ReShare. Al meer dan 100 jaar zamelt het Leger des Heils tweedehands kleding en textiel in. Via de ReShare Stores kunnen mensen die moeite hebben om rond te komen, voor een klein bedrag kwalitatief goede kleding aanschaffen. Ook gaat er veel kleding naar noodhulp in diverse landen en wordt er gerecycled om textiel een tweede leven te geven.

Belang recyclen kleding

De textielindustrie is één van de meest vervuilende industrieën ter wereld. Voor de productie van een kilo katoen is circa 8.000 liter water nodig, 67 badkuipen vol. Door de opkomst van goedkope maar slecht geproduceerde kleding en het hoge tempo waarin collecties elkaar tegenwoordig opvolgen is de hoeveelheid weggegooide kleding enorm. Ieder jaar gooit een Nederlander gemiddeld zo’n 12 kilo kleding in de vuilnisbak. Een enorme verspilling, gezien de vele mogelijkheden van tweedehands kleding en hergebruik. Met de ‘I CARE, I SHARE’-campagne wil het Leger des Heils dan ook extra aandacht vragen voor het bredere belang van kleding recyclen. Niet alleen zorgt het zorgvuldig inzamelen van kleding voor meer aanbod in tweedehands winkels, maar zo voorkomen we ook de productie van afval door hergebruik te stimuleren.

“Om de enorme afvalberg van textiel tegen te gaan, is het nodig dat kledingproducenten verplicht worden om duurzaam te produceren en alleen nog kwalitatief hoogwaardige kleding maken,” aldus Esther Coppoolse, een van de initiatiefnemers van de campagne en voormalig creative director van Elle Nederland. “Het is even zo belangrijk dat consumenten beter omgaan met hun kleedgedrag. Mijn advies: Ik zou mensen willen adviseren om goed te bedenken wat hun persoonlijke stijl is en niet elke grillige trend na te jagen. Veel mensen hebben een kast vol kleren die ze nooit dragen; kleding die niet bewust gekocht is. Mensen moeten zorgvuldiger kiezen: tweedehands, duurzaam en lokaal geproduceerd. Als je goed voor je kleding zorgt, gaat jouw stijl langer mee en kun je er bovendien later iemand anders blij mee maken.”

Zorgen voor en delen met elkaar

De bedoeling van de campagne is om geleidelijk steeds meer mensen en organisaties te laten aansluiten, zodat we samen echt het verschil maken. Met een leger aan mensen – inzetbaar als vrijwilliger, medewerker, ervaringsdeskundige, collectant, donateur, enzovoort – gaan we de uitdaging aan. “Zorgen voor en delen met elkaar dient een hoger doel. Dat willen we graag onder de aandacht brengen in de hoop en de verwachting dat het mensen inspireert en activeert,” aldus Harm van Teijlingen.

Het is de bedoeling dat de campagne als paraplu gaat fungeren om de brede zorg voor mens en milieu van het Leger des Heils en de daarbij horende activiteiten onder de aandacht te brengen, maar ook om uit te leggen waarom en hoe je iets samendoet. Wil jij weten wat jij kunt doen voor een ander? Zie hier hoe jij als vrijwilliger je steentje kan bijdragen. Meer informatie over de I CARE I SHARE campagne vind je hier.