Onze website maakt gebruik van cookies.

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt. Meer informatie

Meer warmte uit eigen bodem is cruciaal

Jaarlijks brengt de sector naar buiten hoeveel aardwarmte er in Nederland is opgewekt. In 2023 is er in Nederland in totaal 6,8 PJ (petajoule) aan aardwarmte geproduceerd. De hoeveelheid aardwarmte blijft steken op dezelfde hoeveelheid, terwijl er veel meer aardwarmte nodig én mogelijk is.

Aardwarmte nodig voor energie-onafhankelijkheid

Er zijn veel meer putten op veel meer plaatsen nodig om de ambities uit het Klimaatakkoord te realiseren. Het gat tussen wat we nodig hebben aan energie en wat we zelf opwekken is heel groot. We winnen steeds minder aardgas en zijn met het sluiten van het Groninger gasveld afhankelijker geworden van import. We moeten daarom meer investeren in schone energie uit eigen land en voor warmte kan dit met geothermie van eigen bodem. Zo worden we minder afhankelijk van energie uit landen waar we niet aan gebonden willen zijn en minder afhankelijk van onstabiele bronnen en prijzen. Dit geeft ons meer controle over onze energieprijzen. Lees hoe geothermie kan bijdragen aan de lokale economie en aan onze energie-onafhankelijkheid in de infographic Geothermie Goed Geregeld - Warmte uit eigen bodem (zie download).

Versnelling voor meer duurzame warmte

Er zitten meer dan 100 aardwarmteprojecten in de pijplijn, maar er zijn maatregelen nodig zodat de vele nieuwe initiatieven succesvol kunnen zijn en zo snel mogelijk warmte gaan leveren. De warmtevraag in de gebouwde omgeving is complex. Er zijn nog te veel afhankelijkheden en onzekerheden over wet- en regelgeving die in de maak is. De geothermiesector roept op om werk te maken van een versnellingsprogramma. Een dergelijk programma moet leiden tot snellere realisatie met minder onzekerheden en tegen lagere maatschappelijke kosten. Hans Bolscher: “Het is fijn dat politici, de staatssecretaris en minister oproepen om geothermie op verschillende manieren te steunen. Maar de overheid moet echt een aantal knelpunten wegnemen om aardwarmte optimaal te laten meedoen in het Nederlandse energiesysteem.”

Productiecijfers aardwarmte 2023

Het aandeel aardwarmte in Nederland leverde omgerekend 365.000 ton minder aan CO2-uitstoot op. Met 39 aardwarmtedoubletten op 27 locaties levert aardwarmte een besparing op van meer dan 193 miljoen m3 aardgas per jaar. Dit staat gelijk aan de hoeveelheid aardgas die huishoudens in een stad met de omvang van Utrecht in 2023 verbruikten.

De productiecijfers van 2023 zijn verzameld door Geothermie Nederland, de brancheorganisatie van geothermie (aardwarmte).

Geplaatst in Nieuws
26 feb. 2024