Onze website maakt gebruik van cookies.

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt. Meer informatie

Kopgroep Circulair Financieren lanceert open source scorecard

De weg naar de circulaire economie is nieuw en ingrijpend. De Kopgroep Circulair Financieren is een krachtige publiek-private samenwerking met een gezamenlijk doel: Nederland koploper maken in de circulaire economie door circulair financieren de norm te maken in 2030. Vandaag lanceert het samenwerkingsverband de open source scorecard die helpt om de risico’s en kansen van circulair ondernemen mee te nemen in de beoordeling van financieringsaanvragen en investeringsbeslissingen.

De circulaire economie stuurt op het minimaliseren van het gebruik van nieuwe grondstoffen, materialen en producten, het maximaliseren van hergebruik en het verkleinen van de afvalberg door het creëren van een gesloten kringloop van productie en consumptie. De circulaire economie is essentieel om binnen de ecologische grenzen van onze planeet te blijven. Hiermee wordt de Nederlandse economie tegelijkertijd minder afhankelijk van grondstoffen uit de rest van de wereld. Financiers, investeerders en andere dienstverleners in de financiële sector spelen een sleutelrol bij het aanjagen van de circulaire transitie. De Kopgroep werkt aan oplossingen voor de knelpunten met betrekking tot het financieren van circulaire ondernemers, deze knelpunten worden benoemd in de Roadmap Circulair Financieren 2030. Het doel is om in 2030 circulariteit een integraal onderdeel te laten zijn in de beoordeling van financieringsaanvragen en investeringsbeslissingen.

‘Invest-NL is vanaf de start in 2020 actief in het financieren van circulaire proposities. De intensieve samenwerking met deze diverse groep financiers en investeerders heeft kennis, netwerk en ervaring opgeleverd. En dat maakt ons een uniek transitienetwerk. En op deze manier maken we de financiering van een circulaire toekomst mogelijk.’ - Anne Mieke van der Werf, Directeur Business Development Invest-NL en voorzitter Kopgroep Circulair Financieren.

Een belangrijke pijler in de aanpak van de Kopgroep is inspireren met concrete voorbeelden. Op zoek naar bewijsvoering, techniek en data worden circulair gefinancierde ondernemingen en projecten door de Kopgroep geanalyseerd en gedeeld. De voorbeelden die hieruit voortkomen worden gedeeld in de sector.

“De EIB besteedt als klimaatbank veel aandacht aan bevordering van een circulaire economie in Europa. Om dit voor elkaar te krijgen moeten partijen samenwerken. Ik zie de Kopgroep Circulair Financieren als een unieke kans om krachten te bundelen met andere spelers met dezelfde doelstellingen, zodat we méér, sneller gedaan kunnen krijgen.” - Vice-President De Groot, Europese Investeringsbank.

Met een circulaire bril kijken naar financiering

Een uitdaging is dat lineaire risico’s, zoals uitputting natuurlijke bronnen, kostenstijging grondstoffen en milieuschade, en circulaire kansen, waaronder duurzame innovatie, kostenbesparing en klantwaarde, expliciet worden meegenomen in financieringsbeslissingen. De continuïteit van ondernemen staat immers op het spel zolang de afhankelijkheid van nieuwe grondstoffen blijft bestaan. Ook is het belangrijk dat we de risico's van circulaire economie realistischer inschatten. Dit betekent dat we onze risicomodellen meer op de toekomst moeten afstemmen en moeten kijken naar zekerheden in toekomstige geldstromen, lange termijn stabiliteit en solide contracten binnen de productieketen.

“Bij banken heerst er een verhoogde risicoperceptie als het gaat om circulaire bedrijven die investeren in circulaire productieprocessen, terwijl eigenlijk lineaire bedrijven het risico van de toekomst zijn. Door lineaire risicomodellen te vervangen door circulaire, kunnen banken circulaire bedrijven meer financieringsopties bieden.” - Rob van Willigen, Sustainability Expert Commercial Clients ABN AMRO.

Lancering open source scorecard

De Kopgroep Circulair Financieren heeft gezamenlijk een open-source, anoniem te gebruiken, Circular Risk Scorecard ontwikkeld, waarin risico’s en kansen worden bekeken vanuit een circulair perspectief. Het doel van de Circular Risk Scorecard is data te verzamelen, om te kunnen onderbouwen dat de risico’s van circulair ondernemen momenteel te hoog worden ingeschat, en de kansen te weinig worden meegewogen in een financierings- of investeringsbeslissing.

 De Kopgroep roept de financiële sector op om de scorecard te gaan gebruiken en hiermee inzichtelijk te maken wat de circulaire risicoscore is van het te financieren bedrijf of project en deze score mee te nemen in de besluitvorming voor financieren en investeringen.

Wil je (gratis) aan de slag met de scorecard of meer informatie, lees dan hier verder.

De Kopgroep Circulair Financieren is onderdeel van het Platform Duurzaam Financieren van De Nederlandse Bank.