Onze website maakt gebruik van cookies.

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt. Meer informatie

Dijk, sloot en berm: vroeg maaien voor natuur en veiligheid

Vroeg maaien helpt de natuur op dijken, oevers en bermen. Het klinkt tegenstrijdig. Maar juist door goed beheer komt de natuur tot bloei. Waterschap Rivierenland maait al in april en mei, met het oog op de natuur en de veiligheid.

Wat is er mooier dan bloemen en kruiden op een dijk, vissen en watervogels in een sloot en streekeigen planten in een berm. Dijken, sloten en bermen zijn ecologische linten in het landschap. Verstandig maaien helpt de ontwikkeling van de natuur. En de veiligheid. Want een volle berm beperkt de verkeersveiligheid en een gevarieerde grasmat versterkt juist een dijk. Maaien gebeurt volgens ons ecologisch werkprotocol.

Sterke dijk dankzij gevarieerde wortels

Een dijk met een gevarieerde begroeiing van kruiden, bloemen en grassen is beter bestand tegen de krachten van langsstromende water. Bovendien is zo’n begroeiing goed voor de biodiversiteit. En ook nog eens mooi om te zien. Sinds enkele jaren maait het waterschap de dijken gefaseerd. Eerst één zijde. En de andere zijde pas als de eerste weer is aangegroeid.

Vroeg maaien op de dijk

De eerste maaibeurt is al vroeg, om andere soorten en laatbloeiers een kans te geven om te bloeien. We zien de soortenrijkdom op onze dijken toenemen. In het najaar volgt een laatste maaibeurt.

Ruimte voor natte natuur

Sloten zijn de belangrijkste route van water, ook voor de natuur. Groeit een sloot dicht, dan kan dat bij droogte of juist hoosbuien leiden tot problemen. Bovendien is doorstroming goed voor de waterkwaliteit. Bewoners, bedrijven en ook de natuur zijn gebaat bij voldoende water van goede kwaliteit. Elke sloot is anders. Daarom is maaien altijd maatwerk. Waar dat kan, maaien we oevers om en om en laten we meer begroeiing staan.

Vroeg maaien in de sloot

In krappe sloten en andere knelpunten voor water maaien we al in de lente. Zo bevorderen we de doorstroming en komt het water waar het nodig is. Ook voor de natuur.

Veilige bermen vol streekeigen soorten

Het waterschap beheert polderwegen buiten de bebouwde kom in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden. Voor de verkeersveiligheid maaien we de bermen en zichthoeken. Waar dat kan, maaien we gefaseerd: eerst de ene berm en pas later de andere. We laten meer begroeiing staan, als de verkeerssituatie dat toelaat. Het waterschap sluit aan bij regionale initiatieven voor de bevordering van biodiversiteit als Blauwzaam en Prachtlint.

Vroeg maaien in de berm

Als eerste maaien we in de lente de kruisingen en zichthoeken, voor de verkeersveiligheid. In de zomer maaien we de bermen om en om. Pas in het najaar maaien we wegsloten.

Geplaatst in Nieuws
25 apr. 2024