Onze website maakt gebruik van cookies.

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt. Meer informatie

De duurzame mobiliteitstransitie in Nederland vraagt om LEV

Lichte Elektrische Voertuigen (LEVs) maken tegenwoordig een steeds groter deel uit van het straatbeeld. Te denken valt aan e-scooters, e-steps, e-bikes en micro-auto's. Deze voertuigen bieden kansen voor de verduurzaming van mobiliteit: ze zijn nagenoeg emissievrij en vragen minder (parkeer)ruimte. LEVs zijn efficiënt en worden als prettig ervaren door gebruikers. In de stad, maar ook als voor- en natransport van openbaar vervoer. Er zijn echter ook flinke uitdagingen zoals overlast van deelscooters in steden en veiligheidsproblemen op fietspaden door toegenomen snelheidsverschillen. Voor het benutten van de potentie van deze vormen van mobiliteit is lef nodig. Dat bleek tijdens de kick-off van het LEVERAGE-project: een samenwerkingsverband van de kennisinstellingen Breda University of Applied Sciences (BUas), Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN), de Technische Universiteit Eindhoven (TUE) en publieke en private partners. 

Op dinsdag 27 februari 2024 zetten 18 partners hun handtekening onder het samenwerkingscontract voor het LEVERAGE project. Het doel van dit project is om de potentie van LEVs voor het verduurzamen van onze mobiliteit optimaal te benutten en daarmee bij te dragen aan de bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid van onze stedelijke regio’s. Een effectieve samenwerking en kennisuitwisseling tussen kennispartners, publieke en private partners spelen hierbij een belangrijke rol. Daarnaast draagt de praktijkgerichte aanpak van LEVERAGE hieraan bij. Het onderzoek wordt mede gefinancierd door Regieorgaan SIA, onderdeel van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

Het LEVERAGE-consortium richt zich op vier belangrijke onderzoeksgebieden:

-       De effecten van LEVs op autobezit en -gebruik. Bijvoorbeeld: In hoeverre en voor welke doelgroepen kunnen LEVs een alternatief bieden voor een eerste of tweede auto?

-       De integratie van LEVs in het bestaande mobiliteitssysteem. Bijvoorbeeld: hoe kunnen LEVs worden gebruikt om de reis van en naar OV-haltes en treinstations te verbeteren?

-       De impact van LEVs op verkeersveiligheid en beleving. Bijvoorbeeld: welke invloed hebben LEVs op de veiligheid en beleving van fietsers en hoe houden we onze fietspaden veilig?

-       Het ontwikkelen van nieuwe handelingsperspectieven en de ontwikkeling van beleid voor overheden en belanghebbenden. Bijvoorbeeld: hoe komen we van de huidige regulering naar een proactieve samenwerking tussen aanbieders van deelmobiliteit, vervoerders en overheden?

Tijdens de kick-off van dit project bij Breda University of Applied Sciences (BUas) kwamen vijftig mensen samen om kennis te delen over deze LEVs. Ook werden er demo’s gegeven waarbij de aanwezigen de kans kregen om zelf de nieuwste LEVs uit te proberen.

Geplaatst in Nieuws
28 feb. 2024